Wednesday, January 25, 2012

ซีเมนต์อุดรูรั่ว

จระเข้ปลั๊ก ซีเมนต์อุดน้ำรั่ว Plug
ซีเมนต์อุดรูรั่ว จระเข้ปลั๊ก ซีเมนต์อุดน้ำรั่ว

จระเข้ปลั๊ก เป็นซ๊เมนต์ผสมเสร็จสามารถทำปฏิกิริยาในน้ำได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมเร่งด่วนของคอนกรีตในสภาวะที่รับแรงดันน้ำ รอยรั่วที่มีน้ำซึมออกตลอดเวลา หรืออยู่ใต้น้ำ ปลั๊กจะก่อตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งประสานและอุดรอยรั่วของพื้นผิวงาน เพื่อปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างถาวร คุณสมบัติในการก่อตัวเร็ว การต้านการหดตัว และแรงยึดเหนี่ยวกำลังสูงของปลั๊ก ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะสำหรับใช้เป็นมอร์ต้าเพื่อยึดประสานกับเหล็ก เสา และเดือย ปลั๊กสามารถใช้ได้กับงานซ่อมถนน พื้นสะพาน ห้องทำความเย็นและพื้นผิวอื่นๆ ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 32 องศาฟาเรนไฮน์  ที่อุณหภูมิดังกล่าวนี้ ผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมหลายชนิดไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ แต่ต้องการเวลาในการก่อตัวมากและที่สำคัญมีราคาแพง สำหรับจระเข้ปลั๊ก ความร้อนที่เกิดขึ้นขณะผสม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการก่อตัวมากเพียงพอที่จทำให้เกิดแรงยึดหน่วงระหว่างพื้นผิว เมื่อนำปล๊กไปใช้ในงานอุดรอยป้องกันน้ำซึม จะมีคุณสมบัติคงทนถาวร ไม่สึกกร่อน หรือเสื่อมคุณภาพ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้ปะ หรืออุดในงานห้องใต้ดิน ท่าเรือ เขื่อน เหมือง ท่ออุโมงค์ แทงค์น้ำ สระว่ายน้ำ อ่างเก็บน้ำ และงานอื่นๆ
จระเข้ปลั๊ก สามารถก่อตัวและขยายตัวปิดกั้นการไหลของน้ำได้อย่างรวดเร็ว ก่อตัวอย่างถาวรภายใน 3-5 นาทีใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมน้ำ ราคาไม่แพง ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ สามารถใช้กับงานซ่อมแซมที่อยู่ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ ยึดเกาะกับหมุดหรือเหล็กเดือยได้ดี  สามารถใช้บรรจุน้ำได้หลังจากทำการบ่ม ปลอดภัยสำหรับการใช้ในงานประปาและน้ำดื่ม เพราะปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง

1 comment: