Wednesday, January 25, 2012

ยาแนวสระว่ายน้ำ

ยาแนวจระเข้ แพลทินั่ม ไทล์ เกร้าท์ (Crocodile Platinum Tile Grout)
ยาแนวสระว่ายน้ำ ยาแนวจระเข้ แพลทินั่ม ไทล์ เกร้าท์

          บริเวณสระว่ายน้ำ เป็นบริเวณที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะสระว่ายน้ำนั้นจัดเป็นส่วนที่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดและความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่จะเลือกวัสดุมาใช้นั้นต้องคำนึงถึง ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อรา คราบสกปรก และที่สำคัญ ต้องสามารถทนทานต่อสารเคมีที่ใช้งานในสระน้ำได้เป็นอย่างดี
          กาวยาแนวจระเข้ แพลทินั่ม ทล์ เกร้าท์ (Crocodile Platinam Tile Grout) มีประสิทธิภาพที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสระว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี กาวยาแนวจระเข้ แพลทินั่ม ไทล์ เกร้า ประกอบไปด้วย
สารไมโครแบน (Microban) ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดราดำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับสระว่ายน้ำทั่วไป ราดำเกิดจากการสะสมของสิ่งสกปรกก่อตัวเป็นคราบฝังแน่น ทำความสะอาดยาก และสารไมโครแบน ยังเป็นสารที่สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี 
สารไฮโดรโฟบิค (Hydrophobic) แปลตรงตัวว่า สารกลัวน้ำ!! ซึ่งไฮโรโฟบิกนี้ เป็นสารที่แตกตัวแล้วจะได้ไอออน ซึ่งเป็นประจุที่ไม่มีขั้ว ทำให้น้ำไม่สามารถยึดเกาะกับกาวยาแนวนี้ได้ ทำให้สิ่งสกปรกไม่สามารถแทรกซึมผ่านร่องยาแนวได้ เป็นเทคโนโลยีใหม่ของตราจระเข้
มีส่วนผสมของกาวลาเท็กซ์ โพลิเมอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการยึดเกาะ ทำให้กาวยาแนว จระเข้ แพลทินั่มไทล์เกร้าท์ มีแรงยึดเกาะสูง ทำให้กาวยาแนวไม่หลุดร่อน ไม่แตกร้าว ออกมาจากแนวกระเบื้อง กาวยาแนวจระเข้ แพลทินั่มไทล์เกร้าท์ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยประสิทธิภาพในการแห้งเร็วด้วยแรงอัดที่สูงในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยผิวยาแนวที่แกร่ง จึงไม่เป็นฝุ่งผง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดคราบขาวบนผิวกระเบื้อง และอีกคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องกี่สำหรับสระว่ายน้ำนั่นคือประสิทธิภาพในการทนทานต่อสารเคมีที่ใช้งานในสระน้ำได้ดีกว่า ปูนซีเมนต์หรือกาวยาแนวธรรมดา
          กาวยาแนว จระเข้แพลทินั่มไทล์เกร้าท์ ครบไปด้วยประสิทธิภาพและคุณสมบัติ ของกาวยาแนวที่สระว่ายน้ำต้องการ

No comments:

Post a Comment