Wednesday, January 25, 2012

คัลเลอร์ซีเมนต์

จระเข้ คัลเลอร์ซีเมนต์ Crocodile Color Cement
คัลเลอร์ซีเมนต์

        จระเข้คัลเลอร์ซีเมนต์นวัตกรรมแห่งยุค ซีเมนต์สีสำหรับทาบ้าน สีสันงดงาม แต่คุณสมบัติทนทานเหมือนซีเมนต์ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ไม่โป่งพองหรือลอกร่อน ลักษณะการใช้งานก็ง่ายเหมือนการทาสีทั่วไปด้วยลูกกลิ้ง

คุณสมบัติพิเศษของคัลเลอร์ซีเมนต์คือการกันการซึมน้ำ พร้อมทั้งป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ เชื้อราด้วยสารไมโครแบน ไม่มีกลิ่นฉุนของสารละเหย ง่ายต่อการใช้งาน

หากท่านใดประสบปัญหาน้ำท่วมก็บอกได้เลยว่าถึงเวลาเปลี่ยนสีใหม่แล้ว คัลเลอร์ซีเมนต์สามารถใช้ทาในขณะผนังยังมีความชื้นปานกลาง ใช้ทาบนพื้นคอนกรีต โดยไม่ต้องลงน้ำยารองพื้น ทาบนวัสดุได้หลากหลาย เช่น คอนกรีต ปูนฉาบย หลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ หลังคากระเบื้่องซีเมนต์ เนื้อสีผสมสารลดการดูดซึมน้ำ Hydrophobic และ Microban ลดการเกิดรอยดำ แบะหากภายหลังต้องการเปลี่ยนสีใหม่ สามารถใช้จระเข้คัลเลอร์ซีเมนต์ทาทับสีColor Cementเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องลอกสีเก่าหรือลงน้ำยารองพื้นปูนเก่า

No comments:

Post a Comment