Wednesday, January 25, 2012

จระเข้สกิมโค้ทแซนดิด

ครอกครอไดล์ สกิมโค้ท แซนดิท Crocodile Skim Coat (Sanded)
จระเข้สกิมโค้ทแซนดิด

ครอกครอไดล์ สกิมโค้ท แซนดิท ซีเมนต์แต่งผิวบางชนิดผสมทราบฉาบหนา 3-6 มม. ใช้สำหรับปกปิดรอยแตก รอยแยกให้ความเรียบเนียน บนผิวฟน้าคอนกรีต สกิมโค้ท สามารถใช้ได้กับทั้งงานตกแต่งภายในและตกแต่งภายนอกทำให้ผิวงานมีความคงทนสวยงาม ไม่ลอกร่อน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะปกปิดรอยแตกบนผิวหน้า และช่วยประบให้ผิวงานมีความเรียบเนียนสม่ำเสมอ สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี ไม่ทำใหเกิดรอยแตกร้าว ช่วยให้ชิ้นงานมีความเรียบเนียนสวยงาม ช่วยลดปริมาณในการชี้ทาผนัง สามารถใช้เป็นสีทารองพื้นได้เลยโดยไม่ต้องทาสีทารองพื้นซ้ำ หรืออาจจะใช้เป็น Base Coat ก่อนฉาบด้วย จระเข้ สกิมโค้ท สมูทได้ ลักษณะการใช้งานของ ครอกครอไดล์ สกิมโค้ท แซนดิท นั้นใช้สำหรับงานแต่งตะเข็บ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป งานผนังหรือปูนฉาบ ซีเมนต์แต่งผิวบาง ชนิดผสมทราย เป็นซีเมนต์ฉาบตกแต่งพื้นผิวให้เรียบเนียนมีความคงทนสามารถใช้งานได้กับ คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อกหรือผนังฉาบเรียบ โดยควรทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการล้าง ขจัดสิ่งสกปรก อย่างเช่น ฝุ่นน้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆออกจากพื้นผิว ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวเสียหายนั้น ต้องทำหารซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหายนั้นๆซะก่อน และถ้าพื้นผิวที่ใช้งานยมีอุณหภูมิสูงควรทำให้อุณหภูมิต่ำลงก่อน ด้วยการพรมน้ำหรือการระบายความร้อนออกไป
ครอกครอไดล์ สกิมโค้ท แซนดิท ใช้ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 29% โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเครื่องผสมโดยตั้งให้มีความเร็วรอบต่ำ ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำเสมอได้ตามต้องการ สามารถฉาบด้วยความหนาได้มากถึง 3-6 มม. แต่หากต้องการเพิ่มความหนาพื้นผิวสามารถฉาบได้อีกหลังจากชั้นแรกแห้งตัวประมาณ 15-45 นาที การทำให้ผิวของสกิมโค้ทเรียบเนียนต้องใช้เกรียงฉาบเท่านั้นไม่แนะนำให้ใช้กระดาษทรายน้ำขัดเพราะอากทำให้เม็ดทรายในเนื้องซีเมนต์หลุดออกมาได้ กรณีที่ต้องการผิวแบบทรายละเอียดให้ใช้ฟองน้ำลูปผิวปูนขณะแห้งหมาด หลังจากที่สกิมโค้ทแห้งแล้ว ผิวที่ได้สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ด้วยการทาสีหรือตกแต่งด้วยวัสดุอื่นๆได้

No comments:

Post a Comment